Loge nr. 52 URANIA's historie

Foreningen “ Urania “ i Maribo blev stiftet d. 18. januar 1915, og blev sanktioneret af Storlogen d. 16. februar 1915.

Møderne blev afholdt på Olsens Hotel. Da hotellet brændte vinteren 1917, opstod der lokalenød. Møderne kunne dog en tid afholdes hos Broder bankdirektør Sørensen i bankens lokaler. Senere lejede logen sig ind på et andet hotel.

I oktober 1920 blev Hotel Søro til salg. Brødrene købte hotellet og gav det navneforandring til Hotel Dana. Allerede i november samme år enedes brødrene om at bygge den nuværende Ordensbygning. Brødrene drev med hjælp af forpagter hotellet, som først blev solgt fra i 1994.

Loge 52 “Urania“ blev stiftet d. 29. januar 1922. Logen har klaret sig gennem årene — selvfølgelig ikke uden problemer. Under krigen blev vi hjemløse nogle år, fordi besættelsesmagten ville bruge bygningen.

Medlemstallet svinger omkring 60. Logen har et godt rodnet, idet der er en pæn tilgang af unge brødre. Vi må så håbe, at toppen kke er for vissen.

2016-01-01